Tin Sabre
(SGN) Tuyển Account Manager

(SGN) Tuyển Account Manager

Công ty Cổ Phần Sabre Việt Nam là đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, tuyển dụng vị trí Account Manager, làm việc tại văn phòng chi nhánh Sài Gòn.