Lịch đào tạo

Thông báo kế hoạch đào tạo năm 2016


[HAN]

Kính gửi Quý Đại lý,

 

Công ty cổ phần Sabre Vietnam thông báo kế hoạch đào tạo năm 2016, bao gồm các lớp cấp tốc, đào tạo cơ bản, quickguide, và phối hợp cùng VN.

 

Để xem chi tiết, vui lòng ấn vào đây.

 

Xin cảm ơn.