Lịch đào tạo

Thông báo khóa đào tạo cấp tốc nghiệp vụ Abacus


5. Học phí (đã bao gồm VAT):  1.000.000 VND

6. Địa chỉ tiếp nhân đăng ký:

            Ms. Thái Thị Bích Lân
         Công ty Abacus Việt Nam - Tầng 5, tòa nhà Đệ nhất, 53 Quang Trung, HBT, Hà Nội

            Điện thoại       :  39431975  Ext.11

            Fax                  :  39431972

            Email               :  ttblan@abacus.com.vn

 

Để công tác tổ chức khóa học được thực hiện tốt, đề nghị Quý Đại lý hoàn tất đăng ký và học phí cho Công ty Abacus Việt Nam trước thời hạn 20/8/2014.

 

Trân trọng cảm ơn !