Tin Sabre
MH & 1B joint promotion with 01Mar19 - 15Mar19

MH & 1B joint promotion with 01Mar19 - 15Mar19

Chương trình khuyến mại giữa MH & 1B kéo dài từ 01/03 đến 15/03 với giải thưởng hấp dẫn và có giá trị !

[HAN] CLUB SABRE: LET'S TRAVEL TO TAIWAN WITH SABRE / 01March2019 - 31December2019

[HAN] CLUB SABRE: LET'S TRAVEL TO TAIWAN WITH SABRE / 01March2019 - 31December2019

Chương trình kéo dài từ 01/03/2019 đến hết 31/12/2019 khu vực phía Bắc

CLUB SABRE: THONG BAO PROMOTION DANH CHO BOOKER MIEN TRUNG / 01March2019 - 31December2019

CLUB SABRE: THONG BAO PROMOTION DANH CHO BOOKER MIEN TRUNG / 01March2019 - 31December2019

Chương trình áp dụng riêng cho các Booker khu vực miền Trung, khéo dài từ 01/03/2019 đến hết 31/12/2019