Lịch đào tạo
Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ cơ bản đặt chỗ bán vé từ 05- 23/08/2013

Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ cơ bản đặt chỗ bán vé từ 05- 23/08/2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo mạng đại lý năm 2013, Công ty TNHH Phân phối toàn cầu Abacus Việt Nam xin được thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cơ bản về đặt chỗ bán vé cho nhân viên hàng không và du lịch lữ hành giai đoạn từ 05- 23/08/2013 như sau

Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ Abacus từ 24.6- 12.7.2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo mạng đại lý năm 2013, Công ty TNHH Phân phối toàn cầu Abacus Việt Nam xin được thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cơ bản về đặt chỗ bán vé cho nhân viên hàng không và du lịch lữ hành như sau:

Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ Abacus giai đoạn 01- 22/4/2013

Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ Abacus giai đoạn 01- 22/4/2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo mạng đại lý năm 2013, Công ty TNHH Phân phối toàn cầu Abacus Việt Nam xin được thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cơ bản về đặt chỗ bán vé cho nhân viên hàng không và du lịch lữ hành như sau:

123