Sự kiện
Chương trình Club Sabre Việt Nam 2016 khu vực phía Bắc

Chương trình Club Sabre Việt Nam 2016 khu vực phía Bắc

Giải thưởng là chuyến du lịch du thuyền Âu Cơ trên vịnh Hạ Long 02 ngày 01 đêm.

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CLUB SABRE VIỆT NAM 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CLUB SABRE VIỆT NAM 2016

Để tiếp nối sự thành công của chương trình Club Abacus, chúng tôi xin trân trọng thông báo chương trình "Club Sabre Việt Nam 2016" đến với cộng đồng Booker, Ticketing, Đại lý trên toàn quốc.

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp Abacus Vietnam thành Sabre Vietnam

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp Abacus Vietnam thành Sabre Vietnam

Mọi thay đổi bắt đầu từ ngày 18/01/2016 với Mẫu dấu mới

123