Tin tức
Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ Abacus giai đoạn 24/06- 12/07/2013

Thông báo khóa đào tạo nghiệp vụ Abacus giai đoạn 24/06- 12/07/2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo mạng đại lý năm 2013, Công ty TNHH Phân phối toàn cầu Abacus Việt Nam xin được thông báo kế hoạch tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cơ bản về đặt chỗ bán vé cho nhân viên hàng không và du lịch lữ hành như sau:

Xuất vé BSP Korean Air (KE) trên hệ thống Abacus tại Hà Nội

Xuất vé BSP Korean Air (KE) trên hệ thống Abacus tại Hà Nội

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2013, hãng hàng không Korean Air (KE) đã chính thức triển khai BSP trên hệ thống Abacus và có chính sách chủ trương mở rộng mạng bán tại khu vực miền Bắc.

Thông báo triển khai xuất vé BSP hãng hàng không Cambodia Angkor Air trên hệ thống Abacus

Thông báo triển khai xuất vé BSP hãng hàng không Cambodia Angkor Air trên hệ thống Abacus

Abacus Việt Nam xin được thông báo: Từ ngày 28/4/2013, Cambodia Angkor Air (K6) đã chỉ định các Đại lý xuất vé BSP-K6 trên hệ thống Abacus. Các thao tác đặt và xuất vé BSP K6 trên Abacus thực hiện như hướng dẫn xuất vé BSP thông thường.

Hướng dẫn xuất V-MPD của Finnair

Hướng dẫn xuất V-MPD của Finnair

Hãng hàng không Finnair xin thông báo: Kể từ ngày 10/05/2013, việc thu phí đổi ngày, phí xuất lại vé tách riêng với giá vé, phải thu riêng biệt thông qua hình thức xuất V-MPD. Việc xuất V-MPD đã được IATA hướng dẫn và cài đặt thông qua BSP Link cho các đại lý tham gia BSP.