Tin tức
HƯỚNG DẪN VỀ RESERVATION & TICKETING BANGKOK AIRWAYS

HƯỚNG DẪN VỀ RESERVATION & TICKETING BANGKOK AIRWAYS

HƯỚNG DẪN VỀ RESERVATION & TICKETING BANGKOK AIRWAYS I. Quy định về tính giá xuất vé: 1. Giá: Hiện tại giá Bangkok Airways đã được cập nhật trên hệ thống GDS, đại lý có thể quote giá trên GDS, fare basis, hạng đặt chỗ liên quan đến giá vé.