Khuyến mãi
Join Promotion Jl - 1B năm 2018

Join Promotion Jl - 1B năm 2018

Chương trình kéo dài từ 01/04/2018 đến hết 30/06/2018 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị !

HX&1B - Join Promotion 15Mar18 - 14Jun18

HX&1B - Join Promotion 15Mar18 - 14Jun18

Chương trình bắt đầu từ 15/03/2018 đến hết 14/06/2018 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị

JOIN PROMOTION / CZ & 1B / 07 MARCH 2018 - 20 APRIL 2018

JOIN PROMOTION / CZ & 1B / 07 MARCH 2018 - 20 APRIL 2018

Chương trình bắt đầu từ 07/03 đến hết 20/04 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị !

Join Promo between CX & 1B_Oct to Dec2017

Join Promo between CX & 1B_Oct to Dec2017

Chương trình bắt đầu từ 01/10 đến hết 31/12/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị

NX & 1B Join Promotion 01Oct17 - 30Nov17

NX & 1B Join Promotion 01Oct17 - 30Nov17

Chương trình phối hợp giữa Air Macau và Sabre Vietnam với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị