Sự kiện
Thông báo khóa đào tạo phối hợp 1B-VN

Thông báo khóa đào tạo phối hợp 1B-VN

Khóa học phối hợp giữa 1B-VN bắt đầu từ ngày 07/03/2016 đến ngày 18/05/2016

Thông báo lịch trực tết nguyên đán Bính Thân 2016

Thông báo lịch trực tết nguyên đán Bính Thân 2016

Công ty cổ phần Sabre Vietnam xin gửi đến quý đại lý lịch trực tết Bính Thân 2016

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp Abacus Vietnam thành Sabre Vietnam

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp Abacus Vietnam thành Sabre Vietnam

Mọi thay đổi bắt đầu từ ngày 18/01/2016 với Mẫu dấu mới

Thông báo khóa đào tạo đặc biệt của Sabre Vietnam

Thông báo khóa đào tạo đặc biệt của Sabre Vietnam

Thông báo về khóa học đặc biệt, và cơ hội làm việc tại công ty Sabre Vietnam

Chuyển đổi biểu tượng Abacus trên hệ thống

Chuyển đổi biểu tượng Abacus trên hệ thống

Biểu tượng Abacus trên màn hình của đại lý được chuyển đổi thành RED (Sabre Red Workspace)