Khuyến mãi

Chương trình khuyến mại giữa CHINA SOUTHERN AIRLINES và SABRE VIETNAM

Chương trình bắt đầu từ 15/05/2017 đến 09/07/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Chương trình giao lưu Club Sabre 2017

Chương trình giao lưu Club Sabre 2017

Cùng du lịch chào hè cùng Club Sabre Việt Nam

NH & 1B - Joint Promotion giai đoạn 01/03/2017 - 31/03/2017!

NH & 1B - Joint Promotion giai đoạn 01/03/2017 - 31/03/2017!

Chương trình bắt đầu từ 01/03 - 31/03/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị.