Khuyến mãi
Chương trình giao lưu Club Sabre 2017

Chương trình giao lưu Club Sabre 2017

Cùng du lịch chào hè cùng Club Sabre Việt Nam

NH & 1B - Joint Promotion giai đoạn 01/03/2017 - 31/03/2017!

NH & 1B - Joint Promotion giai đoạn 01/03/2017 - 31/03/2017!

Chương trình bắt đầu từ 01/03 - 31/03/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị.

Joint Promotion Hongkong Airlines & Sabre

Joint Promotion Hongkong Airlines & Sabre

Chương trình bắt đầu từ 01/03/2017 đến 31/05/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn !

Chương trình Promotion Giữa Sabre Việt Nam vs Thai Airways (01Oct - 31Oct16)

Chương trình Promotion Giữa Sabre Việt Nam vs Thai Airways (01Oct - 31Oct16)

Chương trình khuyến mại giữa Thai Airways và Sabre Vietnam từ 01/10 - 31/10 với nhiều giải thưởng hấp dẫn.