Khuyến mãi
NH & 1B - Joint Promotion giai đoạn 01/03/2017 - 31/03/2017!

NH & 1B - Joint Promotion giai đoạn 01/03/2017 - 31/03/2017!

Chương trình bắt đầu từ 01/03 - 31/03/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị.

Joint Promotion Hongkong Airlines & Sabre

Joint Promotion Hongkong Airlines & Sabre

Chương trình bắt đầu từ 01/03/2017 đến 31/05/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn !

Chương trình Promotion Giữa Sabre Việt Nam vs Thai Airways (01Oct - 31Oct16)

Chương trình Promotion Giữa Sabre Việt Nam vs Thai Airways (01Oct - 31Oct16)

Chương trình khuyến mại giữa Thai Airways và Sabre Vietnam từ 01/10 - 31/10 với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Chương trình khuyến mại phối hợp giữa Malaysia Airlines & Sabre Vietnam

Chương trình khuyến mại phối hợp giữa Malaysia Airlines & Sabre Vietnam

Chương trình khuyến mại giữa MH và 1B bắt đầu từ 05/09 đến 02/10 với nhiều giải thưởng hấp dẫn