Khuyến mãi
Chương trình khuyến mại phối hợp giữa Malaysia Airlines & Sabre Vietnam

Chương trình khuyến mại phối hợp giữa Malaysia Airlines & Sabre Vietnam

Chương trình khuyến mại giữa MH và 1B bắt đầu từ 05/09 đến 02/10 với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Chương trình Promotion SABRE VIETNAM & CATHAY PACIFIC/DRAGON AIR

Chương trình Promotion SABRE VIETNAM & CATHAY PACIFIC/DRAGON AIR

Chương trình bắt đầu từ 27/06/2016 đến 18/09/2016 với nhiều giải thưởng hấp dẫn đến từ CX và 1B