Khuyến mãi
Chương trình Promotion SABRE VIETNAM & CATHAY PACIFIC/DRAGON AIR

Chương trình Promotion SABRE VIETNAM & CATHAY PACIFIC/DRAGON AIR

Chương trình bắt đầu từ 27/06/2016 đến 18/09/2016 với nhiều giải thưởng hấp dẫn đến từ CX và 1B

Chương trình Promotion SABRE VIETNAM & EMIRATES AIRLINES (EK)

Chương trình Promotion SABRE VIETNAM & EMIRATES AIRLINES (EK)

Chương trình khuyến mại cùng Emirates Airlines diễn ra từ ngày 25/07/2016 đến hết ngày 21/08/2016 với nhiều giải thưởng có giá trị.