Khuyến mãi
Chương trình Promotion Giữa Sabre Việt Nam vs Thai Airways (01Oct - 31Oct16)

Chương trình Promotion Giữa Sabre Việt Nam vs Thai Airways (01Oct - 31Oct16)

Chương trình khuyến mại giữa Thai Airways và Sabre Vietnam từ 01/10 - 31/10 với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Chương trình khuyến mại phối hợp giữa Malaysia Airlines & Sabre Vietnam

Chương trình khuyến mại phối hợp giữa Malaysia Airlines & Sabre Vietnam

Chương trình khuyến mại giữa MH và 1B bắt đầu từ 05/09 đến 02/10 với nhiều giải thưởng hấp dẫn