Tin Sabre
CLUB SABRE: THONG BAO PROMOTION DANH CHO BOOKER MIEN TRUNG / 01March2019 - 31December2019

CLUB SABRE: THONG BAO PROMOTION DANH CHO BOOKER MIEN TRUNG / 01March2019 - 31December2019

Chương trình áp dụng riêng cho các Booker khu vực miền Trung, khéo dài từ 01/03/2019 đến hết 31/12/2019

TK - 1B Join Promotion with period 01Feb19 - 30Jun19

TK - 1B Join Promotion with period 01Feb19 - 30Jun19

Chương trình khuyến mại giữa Turkish Airlines và Sabre Việt Nam diễn ra từ 01/02/2019 đến hết ngày 30/06/2019 với nhiều giải thưởng đặc biệt hấp dẫn và có giá trị