Tin Sabre
Join Promo between CX & 1B_Oct to Dec2017

Join Promo between CX & 1B_Oct to Dec2017

Chương trình bắt đầu từ 01/10 đến hết 31/12/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị

NX & 1B Join Promotion 01Oct17 - 30Nov17

NX & 1B Join Promotion 01Oct17 - 30Nov17

Chương trình phối hợp giữa Air Macau và Sabre Vietnam với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị