Khuyến mãi
Kết quả tuần 7 & tuần 8 / Chương trình Promotion ABACUS & QATAR AIRWAYS

Kết quả tuần 7 & tuần 8 / Chương trình Promotion ABACUS & QATAR AIRWAYS

Abacus xin thông báo kết quả giải thưởng Booker Tuần 7 (20/04 – 26/04) và Tuần 8 (27/04 – 03/05) của chương trình khuyến mại Abacus và Qatar Airways.

Chuong trinh Promotion ABACUS & CHINA SOUTHERN AIRLINES 04 - 31May2015

Chuong trinh Promotion ABACUS & CHINA SOUTHERN AIRLINES 04 - 31May2015

Abacus trân trọng thông báo chương trình phối hợp khuyến mại dành cho các vé của CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) được đặt và xuất trên ABACUS.

Kết quả tuần 6 / Chương trình Promotion ABACUS & QATAR AIRWAYS

Kết quả tuần 6 / Chương trình Promotion ABACUS & QATAR AIRWAYS

Abacus xin thông báo kết quả giải thưởng Booker Tuần 6 (13/04 – 19/04) của chương trình khuyến mại Abacus và Qatar Airways.

Chuong trinh Promotion ABACUS & EVA AIR 20Apr - 19Jun2015

Chuong trinh Promotion ABACUS & EVA AIR 20Apr - 19Jun2015

Abacus trân trọng thông báo chương trình phối hợp khuyến mại dành cho các vé của EVA AIR (BR) được đặt và xuất trên ABACUS.

Kết quả tuần 5 Chương trình Promotion ABACUS & QATAR AIRWAYS

Kết quả tuần 5 Chương trình Promotion ABACUS & QATAR AIRWAYS

Abacus xin thông báo kết quả giải thưởng Booker Tuần 5 (06/04 – 12/04) của chương trình khuyến mại Abacus và Qatar Airways.