Lịch sự kiện
Tiêu đề: Club Abacus quý 4/2015
Mô tả: Chương trình Club Abacus quý 4/2015 diễn ra vào Thứ 6, ngày 13/11/2015, tại Beer Club Bazooka - 48 Trần Duy Hưng - Hà Nội
Nội dung: 

Club Abacus quý 4/2015 được diễn ra vào thứ 6 - 13/11/2015 nhằm tôn vinh Top Booker 9 tháng đầu năm, và Top Booker Tháng 9.


Ngày bắt đầu: 13/11/2015
Ngày kết thúc: 13/11/2015
Chủ trì: Sale Team Abacus
Hội viên: Top 100 Booker 9 tháng đầu năm.
Địa chỉ: Bazooka Beer Club - 48 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Đăng nhập

Email ID
Mật khẩu